Ashik Ashik Video Song – Avarude Ravukal

Avarude Ravukal

Song: Ashik Ashik
Lyrics: Pious Guit
Music: Sankar Sharma
Singers: Arun Haridas Kamath, Sudheesh US, Liboy Praisly Kripesh, Vaishakh C Madhav, Sankar Sharma
Cast: Asif Ali, Unni Mukundan, Vinay Forrt, Nedumudi Venu, Honey Rose
Director: Shanil Muhammed