Aakatayi Trailer – Aashish Raj, Rukshar Mir

Aakatayi

Starring Aashish Raj, Rukshar Mir
Director : Rom Bhimana
Music : Mani Sharma
Lyrics : Ramjogaya Sastri, Chaitanya Prasad Srimani, Karunakar